GIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 87 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Upper crustal structure beneath the Qin-Hang and Wuyishan metallogenic belts in Southeast China as revealed by a joint active and passive seismic experiment 期刊论文
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 2022, 卷号: 232, 期号: 1, 页码: 190-200
Authors:  Zheng, Mengjie;  Xu, Tao;  Lu, Qingtian;  Lin, Jiyan;  Huang, Minfu;  Bai, Zhiming;  Deng, Yangfan;  Zhang, Yongqian;  Badal, Jose
Favorite  |  View/Download:78/0  |  Submit date:2022/11/11
Crustal structure along the Wanzai-Yongchun profile in the Cathaysia Block, Southeast China, constrained by a joint active- and passive-source seismic experiment 期刊论文
GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 2022, 卷号: 231, 期号: 1, 页码: 384-393
Authors:  Huang, Minfu;  Xu, Tao;  Lu, Qingtian;  Lin, Jiyan;  Bai, Zhiming;  Deng, Yangfan;  Zhang, Yongqian;  Badal, Jose
Favorite  |  View/Download:49/0  |  Submit date:2022/11/11
Bioaccumulation and maternal transfer of two understudied DDT metabolites in wild fish species 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 卷号: 818, 页码: 8
Authors:  Feng, Wen-Lu;  Wu, Jiang-Ping;  Li, Xiao;  Nie, You-Tian;  Xu, Ya-Chun;  Tao, Lin;  Zeng, Yan-Hong;  Luo, Xiao-Jun;  Mai, Bi-Xian
Favorite  |  View/Download:122/0  |  Submit date:2022/11/09
Bioaccumulation of organochlorine pesticides in Antarctic krill (Euphausia superba): Profile, influencing factors, and mechanisms 期刊论文
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 卷号: 426, 页码: 12
Authors:  Xie, Jingqian;  Tao, Ling;  Wu, Qiang;  Bian, Zhihe;  Wang, Mengqiu;  Li, Yingming;  Zhu, Guoping;  Lin, Tian
Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2022/11/08
Sex- and size-dependent accumulation of Dechlorane Plus flame retardant in a wild frog-eating snake Amphiesma stolata 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 卷号: 297, 页码: 8
Authors:  Wu, Jiang-Ping;  Li, Xiao;  Tao, Lin;  Nie, You-Tian;  Feng, Wen-Lu;  Xu, Ya-Chun;  Zeng, Yan-Hong;  Luo, Xiao-Jun;  Mai, Bi-Xian
Favorite  |  View/Download:56/0  |  Submit date:2022/11/08
Effects of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS) on Soil Microbial Community 期刊论文
MICROBIAL ECOLOGY, 2022, 卷号: 83, 期号: 4, 页码: 929-941
Authors:  Xu, Rui;  Tao, Wan;  Lin, Hanzhi;  Huang, Duanyi;  Su, Pingzhou;  Gao, Pin;  Sun, Xiaoxu;  Yang, Zhaohui;  Sun, Weimin
Favorite  |  View/Download:5/0  |  Submit date:2023/09/18
Halogenated flame retardants in wild, prey-sized mud carp from an e-waste recycling site in South China, 2006-2016: Residue dynamics and ecological risk assessment 期刊论文
ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 卷号: 291, 页码: 8
Authors:  Wu, Jiang-Ping;  Feng, Wen-Lu;  Tao, Lin;  Li, Xiao;  Nie, You-Tian;  Xu, Ya-Chun;  Zeng, Yan-Hong;  Luo, Xiao-Jun;  Mai, Bi-Xian
Favorite  |  View/Download:82/0  |  Submit date:2022/10/31
Mercury and selenium in squids from the Pacific Ocean and Indian Ocean: The distribution and human health implications 期刊论文
MARINE POLLUTION BULLETIN, 2021, 卷号: 173, 页码: 10
Authors:  Xie, Jingqian;  Tao, Ling;  Wu, Qiang;  Li, Tiejun;  Yang, Chenghu;  Lin, Tian;  Liu, Bilin;  Li, Gang;  Chen, Duofu
Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2022/10/31
Tanz zircon megacrysts: a new zircon reference material for the microbeam determination of U-Pb ages and Zr-O isotopes 期刊论文
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY, 2021, 页码: 20
Authors:  Hu, Zhaochu;  Li, Xian-Hua;  Luo, Tao;  Zhang, Wen;  Crowley, James;  Li, Qiuli;  Ling, Xiaoxiao;  Yang, Chuan;  Li, Yang;  Feng, Lanping;  Xia, Xiaoping;  Zhang, Shao-Bing;  Wang, Zaicong;  Guo, Jinliang;  Xu, Lei;  Lin, Jie;  Liu, Xiaoming;  Bao, Zhian;  Liu, Yongsheng;  Zong, Keqing;  Chen, Wei;  Hu, Shenghong
Favorite  |  View/Download:89/0  |  Submit date:2022/10/31
Environmental profile, distributions and potential sources of halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons 期刊论文
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 卷号: 419
Authors:  Xie, Jingqian;  Tao, Ling;  Wu, Qiang;  Lei, Shiming;  Lin, Tian
Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2022/10/31