GIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 134 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Alteration zonation and short wavelength infrared (SWIR) characteristics of the Honghai VMS Cu-Zn deposit, Eastern Tianshan, NW China 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 100, 页码: 263-279
Authors:  Huang, Jianhan;  Chen, Huayong;  Han, Jinsheng;  Deng, Xiaohua;  Lu, Wanjian;  Zhu, Runliang
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Age of the Dahongliutan rare metal pegmatite deposit, West Kunlun, Xinjiang (NW China): Constraints from LA-ICP-MS U-Pb dating of columbite-(Fe) and cassiterite 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 100, 页码: 561-573
Authors:  Yan, Qing-He;  Qiu, Zeng-Wang;  Wang, He;  Wang, Min;  Wei, Xiao-Peng;  Li, Pei;  Zhang, Rong-Qing;  Li, Cong-Ying;  Liu, Jian-ping
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Age and granite association of skarn W mineralization at Niutangjie district, South China Block 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 102, 页码: 268-283
Authors:  Chen, Xilian;  Liang, Huaying;  Richards, Jeremy P.;  Huang, Wenting;  Zhang, Jian;  Wu, Jing;  Sotiriou, Paul
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Mineralization and ore genesis of the Qiaoxiahala Fe-Cu-(Au) deposit in the northern margin of East Junggar terrane, Central Asian Orogenic Belt: Constraints from fluid inclusions and stable isotopes 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 100, 页码: 360-384
Authors:  Liang, Pei;  Chen, Huayong;  Wu, Chao;  Zhang, Weifeng;  Xu, Deru;  Xia, Xiaoping;  Liu, Zhenjiang;  Zhang, Zengjie
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Mineral paragenesis, fluid inclusions, H-O isotopes and ore-forming processes of the giant Dahutang W-Cu-Mo deposit, South China 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 99, 页码: 116-150
Authors:  Song, Wei-Le;  Yao, Jun-Ming;  Chen, Hua-Yong;  Sun, Wei-Dong;  Ding, Jun-Ying;  Xiang, Xin-Kui;  Zuo, Quan-Shi;  Lai, Chun-Kit
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Ore genesis of the Duotoushan Fe-Cu deposit, Eastern Tianshan, NW China: Constraints from ore geology, mineral geochemistry, fluid inclusion and stable isotopes 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 100, 页码: 401-421
Authors:  Zhang, Weifeng;  Chen, Huayong;  Peng, Lianhong;  Zhao, Liandang;  Lu, Wanjian;  Zhang, Zengjie;  Yang, Juntao;  Sun, Jie
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Multi-stage Cu remobilization of the Huping metamorphic-hydrothermal deposit in the southern North China Craton 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 101, 页码: 870-884
Authors:  Zhao, Yan;  Li, Ningbo;  Jiang, Yuhang;  Niu, Hecai;  Yang, Wubin
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
New constraints on the origin of the Maozu carbonate-hosted epigenetic Zn-Pb deposit in NE Yunnan Province, SW China 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 101, 页码: 578-594
Authors:  Wang, Lin-Jun;  Mi, Mei;  Zhou, Jia-Xi;  Luo, Kai
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Neoproterozoic mineralization in a hydrothermal cassiterite-sulfide deposit at Jiumao, northern Guangxi, South China: Mineral-scale constraints on metal origins and ore-forming processes 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 94, 页码: 172-192
Authors:  Xiang, Lu;  Wang, Ru-cheng;  Erdmann, Saskia;  Sizaret, Stanislas;  Lu, Jian-jun;  Zhang, Wen-lan;  Xie, Lei;  Che, Xu-dong;  Zhang, Rong-qing
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19
Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution and metallogeny in Myanmar: Evidence from zircon/cassiterite U–Pb and molybdenite Re–Os geochronology 期刊论文
ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 卷号: 102, 页码: 829-845
Authors:  Li, Jin-Xiang;  Zhang, Li-Yun;  Fan, Wei-Ming;  Ding, Lin;  Sun, Ya-Li;  Peng, Tou-Ping;  Li, Guang-Ming;  Sein, Kyaing
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/08/19