GIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 96 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Evidence of Early Cretaceous lower arc crust delamination and its role in the opening of the South China Sea 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 76, 页码: 123-145
Authors:  Xiao, Ming;  Yao, Yong-Jian;  Cai, Yue;  Qiu, Hua-Ning;  Xu, Yi-Gang;  Xu, Xing;  Jiang, Ying-De;  Li, Yi-Bing;  Xia, Xiao-Ping;  Yu, Yan-Jiang
Favorite  |  View/Download:39/0  |  Submit date:2020/04/27
Zircon U-Pb age and Hf-O isotope insights into genesis of Permian Tarim felsic rocks, NW China: Implications for crustal melting in response to a mantle plume 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 76, 页码: 290-302
Authors:  Wei, Xun;  Xu, Yi-Gang;  He, Bin;  Zhang, Le;  Xia, Xiao-Ping;  Shi, Xue-Fa
Favorite  |  View/Download:49/0  |  Submit date:2020/04/27
Origin of Mesozoic ophiolitic melanges in the western Yarlung Zangbo suture zone, SW Tibet 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 76, 页码: 204-223
Authors:  Zhong, Yun;  Liu, Wei-Liang;  Tang, Gong-Jian;  Liu, Ni-Na;  Liu, Hong-Fei;  Zeng, Qing-Gao;  Xia, Bin
Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2020/04/27
The late Neoarchean transition from low- to high-K granitoids in western Liaoning Province, NE China: Clues from geochemistry and zircon U-Pb-Hf-O isotopes 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 76, 页码: 224-245
Authors:  Xu, Yang;  Polat, Ali;  Meng, Xiang-Jun;  Meng, Yuan-Ku;  Deng, Xin;  Liu, Yu;  Yang, Kun-Guang
Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2020/04/27
Post-250 Ma thermal evolution of the central Cathaysia Block (SE China) in response to flat-slab subduction at the proto-Western Pacific margin 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 75, 页码: 1-15
Authors:  Tao, Ni;  Li, Zheng-Xiang;  Danisik, Martin;  Evans, Noreen J.;  Li, Rong-Xi;  Pang, Chong-Jin;  Li, Wu-Xian;  Jourdan, Fred;  Yu, Qiang;  Liu, Li-Ping;  Batt, Geoffrey E.;  Xu, Yi-Gang
Favorite  |  View/Download:37/0  |  Submit date:2020/04/27
Geochemical variations of the Late Mesozoic granitoids in the southern margin of North China Craton: A possible link to the tectonic transformation from compression to extension 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 75, 页码: 118-133
Authors:  Zou, Shaohao;  Xu, Deru;  Deng, Teng;  Huang, Qinyi;  Yu, Deshui;  Zhao, Zhaoxia;  Ye, Tingwei
Favorite  |  View/Download:36/0  |  Submit date:2020/04/27
Establishing the link between Permian volcanism and biodiversity changes: Insights from geochemical proxies 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 75, 页码: 68-96
Authors:  Chen, Jun;  Xu, Yi-gang
Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2020/04/27
Unveiling growth histories of multi-generational garnet in a single skarn deposit via newly-developed LA-ICP-MS U-Pb dating of grandite 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 73, 页码: 65-76
Authors:  Zhang, Shitao;  Chen, Huayong;  Shu, Qihai;  Zhang, Yu;  Chu, Gaobin;  Cheng, Jiamin;  Tian, Jing
Adobe PDF(8376Kb)  |  Favorite  |  View/Download:39/0  |  Submit date:2020/04/27
Mo isotopic variations of a Cambrian sedimentary profile in the Huangling area, South China: Evidence for redox environment corresponding to the Cambrian Explosion 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 69, 页码: 45-55
Authors:  Dong, Bohao;  Long, Xiaoping;  Li, Jie;  Yang, Xiaoxiao;  Zhao, Bingshuang;  Luo, Jin
Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2020/04/27
Are the Chinese Altai "terranes" the result of juxtaposition of different crustal levels during Late Devonian and Permian orogenesis? 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2019, 卷号: 66, 页码: 183-206
Authors:  Broussolle, Arnaud;  Sun, Min;  Schulmann, Karel;  Guy, Alexandra;  Aguilar, Carmen;  Stipska, Pavla;  Jiang, Yingde;  Yu, Yang;  Xiao, Wenjiao
Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2020/04/27