GIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 51 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Effects of microstructure of clay minerals, montmorillonite, kaolinite and halloysite, on their benzene adsorption behaviors 期刊论文
APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 卷号: 143, 页码: 184-191
Authors:  Deng, Liangliang;  Yuan, Peng;  Liu, Dong;  Annabi-Bergaya, Faiza;  Zhou, Junming;  Chen, Fanrong;  Liu, Zongwen
Adobe PDF(834Kb)  |  Favorite  |  View/Download:11/1  |  Submit date:2018/09/03
Novel intercalation mechanism of zwitterionic surfactant modified montmorillonites 期刊论文
APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 卷号: 141, 页码: 265-271
Authors:  Zhu, Jianxi;  Zhang, Ping;  Qing, Yanhong;  Wen, Ke;  Su, Xiaoli;  Ma, Lingya;  Wei, Jingming;  Liu, Hongmei;  He, Hongping;  Xi, Yunfei
Adobe PDF(1442Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/1  |  Submit date:2018/09/03
Phenol and/or Zn2+ adsorption by single- or dual-cation organomontmorillonites 期刊论文
APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 卷号: 140, 页码: 1-9
Authors:  Wang, Guifang;  Zhang, Shuai;  Hua, Yuyan;  Su, Xin;  Ma, Shaojian;  Wang, Jing;  Tao, Qi;  Wang, Yujue;  Komarneni, Sridhar
Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2018/09/03
Adsorption of switchable surfactant mixed with common nonionic surfactant on montmorillonite: Mechanisms and arrangement models 期刊论文
APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 卷号: 146, 页码: 140-146
Authors:  Hu, Xiaojun;  Tian, Senlin;  Zhan, Shujiao;  Zhu, Jianxi
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2018/09/03
Insights into the formation mechanism of imogolite from a full-range observation of its sol-gel growth 期刊论文
Applied Clay Science, 2017, 卷号: 150, 页码: 115-124
Authors:  Du, Peixin;  Yuan, Peng;  Thill, Antoine;  Annabi-Bergaya, Faiza;  Liu, Dong;  Wang, Shun
Adobe PDF(1492Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/1  |  Submit date:2018/09/03
Influence of interlayer species on the thermal characteristics of montmorillonite 期刊论文
Applied Clay Science, 2017, 卷号: 135, 页码: 129-135
Authors:  Chen, Qingze;  Zhu, Runliang;  Ma, Lingya;  Zhou, Qing;  Zhu, Jianxi;  He, Hongping
Adobe PDF(1109Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/4  |  Submit date:2018/09/03
Metal occupancy and its influence on thermal stability of synthetic saponites 期刊论文
Applied Clay Science, 2017, 卷号: 135, 页码: 282-288
Authors:  Zhang, Chaoqun;  He, Hongping;  Tao, Qi;  Ji, Shichao;  Li, Shangying;  Ma, Lingya;  Su, Xiaoli;  Zhu, Jianxi
Adobe PDF(1296Kb)  |  Favorite  |  View/Download:27/3  |  Submit date:2018/09/03
Preparation of functionalized kaolinite/epoxy resin nanocomposites with enhanced thermal properties 期刊论文
APPLIED CLAY SCIENCE, 2017, 卷号: 148, 页码: 103-108
Authors:  Su, Linna;  Zeng, Xiaoliang;  He, Hongping;  Tao, Qi;  Komarneni, Sridhar
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2018/09/03
Structure and thermal stability of organo-vermiculite 期刊论文
Applied Clay Science, 2016, 卷号: 132-133, 页码: 261-266
Authors:  Su, Xiaoli;  Ma, Lingya;  Wei, Jingming;  Zhu, Runliang
Adobe PDF(939Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/5  |  Submit date:2017/07/12
Current fundamental and applied research into clay minerals in China 期刊论文
Applied Clay Science, 2016, 卷号: 119, 页码: 3-7
Authors:  Zhou, Chun Hui;  Zhao, Li Zhi;  Wang, Al Qin;  Chen, Tian Hu;  He, Hong Ping
Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2017/07/12